Νέα ευρωπαϊκά επισφαλή δάνεια τραπεζών

Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ισχύουν για τις τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΛΑΧ) στους ισολογισμούς τους. Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση από πρεσβευτές της ΕΕ. Η πρόταση, η οποία είχε αρχικά υποβληθεί από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου […]

Περισσότερα