Νέα Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018. Συγκεκριμένα: 1. Πάιδας Γιάννης: Πρόεδρος (6937712046  – y.paidas@hotmail.com) 2. Κουτσιουμπέλης Σταύρος: Γενικός Γραμματέας (6977474607 – st.koutsi@gmail.com) 3. Πετρόπουλος Γιώργος: Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (6977599260 – gpetro68@gmail.com) 4. Μπράτης Δημήτρης: Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Οργανωτικού και Νομαρχιακών Τμημάτων (6974750402 – d.mpratis@gmail.com) 5. Σαβόπουλος […]

Περισσότερα