Το Δ.Σ. Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, συγκροτήθηκε σε σώμα, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας. Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος […]