Ανανέωση κυρώσεων Βενεζουέλας

Την ανανέωση για ένα χρόνο των κυρώσεων της Βενεζουέλας αποφάσισαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο θέσπισε συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα στη Βενεζουέλα στις 13 Νοεμβρίου 2017. Αυτά περιλάμβαναν εμπάργκο στα όπλα και στον εξοπλισμό […]

Ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Λευκορωσία

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας για ένα έτος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων, απαγόρευση εξαγωγής αγαθών για εσωτερική […]