Ανεξέλεγκτες ροές προσφύγων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2018 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την άμυνα, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και σχετικά με άλλα θέματα. Συγκεκριμένα: I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι μια προϋπόθεση για μια λειτουργική πολιτική της […]

Περισσότερα

Ενίσχυση μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ

Στις 28 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της μη στρατιωτικής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κοινής προσέγγισης της ΕΕ, παράλληλα με άλλα μέσα της ΕΕ και με ολοκληρωμένο τρόπο. Το Συμβούλιο καθορίζει σειρά δράσεων […]

Περισσότερα