Απλούστερη χρήση κονδυλίων ΕΕ

Η ΕΕ απλουστεύει τους κανόνες για τη χρήση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της. Στις 19 Απριλίου 2018 η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) ενέκρινε συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον αποκαλούμενο κανονισμό «Omnibus» για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Ο κανονισμός θα τροποποιήσει τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος […]

Περισσότερα

Δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε δημόσιους χώρους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για τη δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν με «γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο» σε περισσότερες από 6.000 κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων για τη χρηματοδότηση δωρεάν ασύρματων συνδέσεων σε […]

Περισσότερα