Παράταση ευρωπαϊκής στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής

Στις 30 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε την εντολή της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM Διαβάστε περισσότερα