Νομοσχέδιο προστασίας καταναλωτών

Την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ώρα 11:30, το σχέδιο νόμου Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Περισσότερα