Απάτη ΦΠΑ στην ΕΕ

Στις 2 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με πρόταση που θα επιτρέψει προσωρινές παρεκκλίσεις από τους συνήθεις κανόνες ΦΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Η προτεινόμενη οδηγία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη που πλήττονται σοβαρότερα από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ να εφαρμόσουν προσωρινά μια γενικευμένη αναστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ. […]

Περισσότερα