Ψηφιακές ευρωπαϊκές συνδρομές

Από την 1η Απριλίου 2018 και μετά, οι Ευρωπαίοι που διαθέτουν συνδρομές σε επιγραμμικό περιεχόμενο στη χώρα καταγωγή τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Ο Aντιπρόεδρος της […]