Εκσυγχρονισμός Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Σε δημόσια διαβούλευση  έθεσε το υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαβάστε περισσότερα

Παράταση καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιουλίου 2017 η καταχώρηση στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών στον Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ειδικά για τα Διαβάστε περισσότερα