Συμφωνητικό Συνεργασίας Τεχνολογικού Πάρκου ΙΤΕ-Εθνικής Αναπτυξιακής Βιομηχανικής Ζώνης Υψηλής Τεχνολογίας Κίνας

Υπεγράφη τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, Memorandum of Understanding (MoU) μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου του ΙΤΕ (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ), εκπροσωπούμενης από τον Διευθυντή της κ. Αρτέμη Σαϊτάκη, και της Qingdao National HighTech Industrial Development Zone που εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή κ. Shang Liqun. Το Memorandum συνυπογράφει και ο […]

Περισσότερα