Διμερή μέτρα διασφάλισης εμπορικών συμφωνιών

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, η συνάντηση των Ευρωπαίων Πρέσβεων στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) συμφώνησε σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα για τον εξορθολογισμό της συμπερίληψης μέτρων διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους. Τα διμερή μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με εμπορική συμφωνία (επιτρέποντας […]

Περισσότερα