Ετήσια επισκόπηση ΔΝΤ

Στις 25 Απριλίου 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την ετήσια επισκόπηση της εισοδηματικής θέσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Απριλίου 2018 (2018) και καθόρισε […]