Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

Την επίσημη παρουσίαση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ΑΕ πραγματοποίησαν οι φορείς που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που ανέλαβε την ίδρυση της ειδικού σκοπού εταιρείας. Μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Κέρκυρας, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνών Κέρκυρας […]

Περισσότερα