Ολοκλήρωση δοκιμαστικών αρχαιολογικών ερευνών Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμαστικές τομές που διενέργησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην Αφάντου της Ρόδου, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης και Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ παραχώρηση Castello Bibelli Κέρκυρας

Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγματος για «την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Διαβάστε περισσότερα