Νομοσχέδιο απόσπασης ΕΣΥΔ από ΕΣΥΠ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 με επιτυχία η συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας για την σύσταση ανεξάρτητου εθνικού φορέα διαπίστευσης (Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης»).

Περισσότερα