Νέο σύστημα έγκρισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Νέο κανονισμό για τη μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα στην ΕΕ, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση εκσυγχρονίζει το ισχύον σύστημα και βελτιώνει τις δοκιμές ελέγχου για τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα ελέγχεται: • η ποιότητα των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση ενός οχήματος στην […]

Περισσότερα