Διμερή μέτρα διασφάλισης εμπορικών συμφωνιών

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, η συνάντηση των Ευρωπαίων Πρέσβεων στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) συμφώνησε σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα για τον εξορθολογισμό της συμπερίληψης μέτρων διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους. Τα διμερή μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με εμπορική συμφωνία (επιτρέποντας […]

Περισσότερα

Φαρμακευτική τροφή για ζώα

Στις 27 Ιουνίου 2018, η συνάντηση των Ευρωπαίων Πρέσβεων στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) επιβεβαίωσε τη συμφωνία που επετεύχθη στις 19 Ιουνίου 2018 μεταξύ της βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, δηλαδή ζωοτροφές που περιέχουν φάρμακα ή τον έλεγχο της ασθένειας σε εκτρεφόμενα […]

Περισσότερα