Προσλήψεις νομικών

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5E/2017 (ΦΕΚ 45/29.12.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων «Νομικών» [κωδικός Διαβάστε περισσότερα

Οριστικοποίηση πίνακα αποκλειόμενων ΑΣΕΠ

Οριστικοποιήθηκε ο πίνακας υποψηφίων του ΑΣΕΠ, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προσόντων προς πλήρωση δύο (2) θέσεων «Νομικών» [κωδικός Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση ανάληψης μετρητών

Στα 1.800 ευρώ ανεβαίνει η ανάληψη των μετρητών τον μήνα ενώ  από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) είναι το ποσό Διαβάστε περισσότερα