Προκήρυξη θέσης εργασίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή για να στελεχώσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη. Σε ανακοίνωση διευκρινίζεται «Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών όψεων και συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η […]

Περισσότερα