Νέα Δίκτυα Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «EUROPE DIRECT»

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct επιλέχθηκαν με βάση τις προδιαγραφές και τους κανόνες της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή για να στελεχώσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση, με την υποστήριξη του Διαβάστε περισσότερα