Παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη

Χαιρετίζουμε την ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης και των επενδύσεων. Ενώ οι αναπτυξιακές προοπτικές ενισχύονται για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (EMDE), οι προοπτικές ανάπτυξης για πολλές χώρες, κυρίως εξαγωγείς βασικών προϊόντων και μικρά […]