Φθηνότερες ευρωπαϊκές διασυνοριακές μεταφορές

Στις 27 Ιουνίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν τη διαπραγματευτική στάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστούν οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ φθηνότερες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ζήτησαν από την προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί. Από το 2009, […]

Περισσότερα