Νέο Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ο ορισμός των νέων μελών του Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους: α) Δημήτριο Ζέρβα, Εκπαιδευτικό, ως Πρόεδρο. β) Πανάγος Γεωργόπουλος, Μαθηματικό, ως Αντιπρόεδρο. γ) […]

Περισσότερα