Φορολογική εξαίρεση υποτροφιών ερευνητικών έργων

Δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο τα ποσά που καταβάλλονται ως υποτροφίες για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016. Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας εκδόθηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 με την οποία ορίζονται τα εξής:Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου […]

Περισσότερα

Τροποποιητικές δηλώσεις επαγγελματίων αγροτών

Μετά την αποστολή e-mails στους φορολογουμένους κατ΄ επάγγελμα αγρότες, που έχουν υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 31/10/2017 λόγω διαφοροποίησης των αρχείων του ΥπΑΑΤ, όσοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αρχεία, αυτή θα εκκαθαρίζεται άμεσα, χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής. Τυχόν επιπλέον οφειλόμενος φόρος θα πρέπει να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Τα παραπάνω διευκρινίζονται […]

Περισσότερα