Ευρωπαϊκή προστασία θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

Την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ προτείνουν τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων. Προτεινόμενες αλλαγές στους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλιση αυτοκινήτων είναι: • Αφερεγγυότητα του ασφαλιστή: Αν ο ασφαλιστής του οχήματος που ευθύνεται για […]

Περισσότερα