Πίστωση Μεταφορικού Ισοδύναμου

Πιστώθηκε η πρώτη πληρωμή του αντισταθμίσματος του νησιωτικού κόστους (ΑΝΗΚΟ) για τα ταξίδια των νησιωτών επιβατών κατά το διάστημα 10-26 Διαβάστε περισσότερα