Νέα τιμή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Στις 15 Οκτωβρίου του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να επιβεβαιώσει το 2019 οι κανόνες που έχουν ήδη εγκριθεί από Διαβάστε περισσότερα