Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1690 1.1580 1.1000 1.0890 GBP British Pound 0.9110 0.9020 0.8570 0.8480 CHF Swiss Franc 1.1740 1.1630 1.1050 1.0940 CAD Canadian Dollar 1.5540 1.5390 1.4630 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1680 1.1570 1.0990 1.0880 GBP British Pound 0.9070 0.8980 0.8530 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1740 1.1620 1.1050 1.0930 GBP British Pound 0.9080 0.8990 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1670 1.1090 1.0980 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1740 1.1620 1.1050 1.0930 GBP British Pound 0.9080 0.8990 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1670 1.1090 1.0980 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.9060 0.8970 0.8530 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5570 1.5420 1.4660 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.9090 0.9000 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.9090 0.9000 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 GBP British Pound 0.9100 0.9010 0.8560 0.8470 CHF Swiss Franc 1.1800 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5550 1.5400 1.4640 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1800 1.1680 1.1110 1.0990 GBP British Pound 0.9110 0.9020 0.8580 0.8490 CHF Swiss Franc 1.1790 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-1-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1940 1.1830 1.1240 1.1130 GBP British Pound 0.9360 0.9270 0.8810 0.8720 CHF Swiss Franc 1.1730 1.1610 1.1040 1.0920 CAD Canadian Dollar 1.5790 1.5640 1.4860 […]