Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1690 1.1580 1.1000 1.0890 GBP British Pound 0.9110 0.9020 0.8570 0.8480 CHF Swiss Franc 1.1740 1.1630 1.1050 1.0940 CAD Canadian Dollar 1.5540 1.5390 1.4630 1.4480 AUD Australian Dollar 1.6480 1.6320 1.5520 1.5360 DKK Danish Krone 7.7300 7.6500 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.850 10.740 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1680 1.1570 1.0990 1.0880 GBP British Pound 0.9070 0.8980 0.8530 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 1.4440 AUD Australian Dollar 1.6390 1.6240 1.5430 1.5280 DKK Danish Krone 7.7300 7.6500 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.810 10.710 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1740 1.1620 1.1050 1.0930 GBP British Pound 0.9080 0.8990 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1670 1.1090 1.0980 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 1.4440 AUD Australian Dollar 1.6490 1.6330 1.5520 1.5360 DKK Danish Krone 7.7300 7.6500 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.840 10.740 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1740 1.1620 1.1050 1.0930 GBP British Pound 0.9080 0.8990 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1670 1.1090 1.0980 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 1.4440 AUD Australian Dollar 1.6490 1.6330 1.5520 1.5360 DKK Danish Krone 7.7300 7.6500 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.840 10.740 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.9060 0.8970 0.8530 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5570 1.5420 1.4660 1.4510 AUD Australian Dollar 1.6510 1.6350 1.5550 1.5390 DKK Danish Krone 7.7300 7.6500 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.870 10.760 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.9090 0.9000 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 1.4570 AUD Australian Dollar 1.6580 1.6420 1.5600 1.5440 DKK Danish Krone 7.7300 7.6600 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.840 10.740 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.9090 0.9000 0.8550 0.8460 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 1.4570 AUD Australian Dollar 1.6580 1.6420 1.5600 1.5440 DKK Danish Krone 7.7300 7.6600 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.840 10.740 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 GBP British Pound 0.9100 0.9010 0.8560 0.8470 CHF Swiss Franc 1.1800 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5550 1.5400 1.4640 1.4490 AUD Australian Dollar 1.6530 1.6370 1.5560 1.5400 DKK Danish Krone 7.7300 7.6600 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.840 10.730 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-2-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1800 1.1680 1.1110 1.0990 GBP British Pound 0.9110 0.9020 0.8580 0.8490 CHF Swiss Franc 1.1790 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 1.4470 AUD Australian Dollar 1.6510 1.6350 1.5550 1.5390 DKK Danish Krone 7.7300 7.6600 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.770 10.660 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-1-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1940 1.1830 1.1240 1.1130 GBP British Pound 0.9360 0.9270 0.8810 0.8720 CHF Swiss Franc 1.1730 1.1610 1.1040 1.0920 CAD Canadian Dollar 1.5790 1.5640 1.4860 1.4710 AUD Australian Dollar 1.6540 1.6380 1.5570 1.5410 DKK Danish Krone 7.7300 7.6600 7.2700 7.2000 SEK Swedish Krone 10.590 10.490 […]

Περισσότερα