Προεδρία Κρήτης δικτύου AREPO

Την Προεδρία του δικτύου AREPO για την επόμενη τριετία αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Δικτύου που πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το δίκτυο AREPO αποτελεί Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών, με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής […]

Περισσότερα