Νέα έγγραφα ταυτότητας

Αυστηρότερη ασφάλεια για τα δελτία ταυτότητας προκειμένου να μειωθεί η απάτη ταυτότητας, εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ συμφώνησε με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με μια πρόταση κανονισμού που θα ενισχύσει την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ και των εγγράφων διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες της […]

Περισσότερα