Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1480 1.1360 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5310 1.5160 1.4410 1.4260 AUD Australian Dollar 1.5990 1.5830 1.5050 1.4890 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.640 10.540 10.010 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1480 1.1360 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5310 1.5160 1.4410 1.4260 AUD Australian Dollar 1.5990 1.5830 1.5050 1.4890 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.640 10.540 10.010 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2140 1.2020 1.1430 1.1310 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5300 1.5160 1.4410 1.4260 AUD Australian Dollar 1.6070 1.5910 1.5130 1.4970 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.600 10.500 9.9800 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 1-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2120 1.2010 1.1410 1.1300 GBP British Pound 0.8840 0.8760 0.8320 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1450 1.1340 1.0780 1.0670 CAD Canadian Dollar 1.5340 1.5190 1.4440 1.4290 AUD Australian Dollar 1.5960 1.5810 1.5030 1.4870 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.610 10.510 9.9900 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 31-3-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2180 1.2060 1.1470 1.1350 GBP British Pound 0.8840 0.8760 0.8320 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1440 1.1330 1.0770 1.0660 CAD Canadian Dollar 1.5360 1.5210 1.4460 1.4310 AUD Australian Dollar 1.5940 1.5790 1.5010 1.4850 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.580 10.480 9.9600 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 30-3-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1480 1.1360 GBP British Pound 0.8850 0.8770 0.8330 0.8250 CHF Swiss Franc 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5390 1.5240 1.4490 1.4340 AUD Australian Dollar 1.6010 1.5850 1.5070 1.4910 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.550 10.450 9.9300 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-3-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1490 1.1370 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1470 1.1360 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5370 1.5230 1.4470 1.4320 AUD Australian Dollar 1.6010 1.5850 1.5070 1.4910 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.560 10.450 9.9300 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-3-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1490 1.1370 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1470 1.1360 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5370 1.5230 1.4470 1.4320 AUD Australian Dollar 1.6010 1.5850 1.5070 1.4910 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.560 10.450 9.9300 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-3-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1490 1.1370 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1470 1.1360 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5370 1.5230 1.4470 1.4320 AUD Australian Dollar 1.6010 1.5850 1.5070 1.4910 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.560 10.450 9.9300 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-3-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2240 1.2130 1.1520 1.1410 GBP British Pound 0.8930 0.8850 0.8400 0.8320 CHF Swiss Franc 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4510 1.4360 AUD Australian Dollar 1.6080 1.5930 1.5140 1.4980 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.520 10.420 9.9000 […]

Περισσότερα