Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5940 1.5940 1.5150 1.5150 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5430 1.5430 1.4670 1.4670 CHF Swiss Franc 1.1940 1.1940 1.1350 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5940 1.5940 1.5150 1.5150 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5380 1.5380 1.4610 1.4610 CHF Swiss Franc 1.1940 1.1940 1.1350 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5940 1.5940 1.5150 1.5150 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5380 1.5380 1.4610 1.4610 CHF Swiss Franc 1.1940 1.1940 1.1350 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.6000 1.6000 1.5210 1.5210 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5440 1.5440 1.4670 1.4670 CHF Swiss Franc 1.1940 1.1940 1.1340 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5940 1.5940 1.5150 1.5150 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5420 1.5420 1.4650 1.4650 CHF Swiss Franc 1.1920 1.1920 1.1320 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 6-12-2017

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5940 1.5940 1.5150 1.5150 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5330 1.5330 1.4560 1.4560 CHF Swiss Franc 1.1910 1.1910 1.1320 1.1320 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 5-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5830 1.5830 1.5040 1.5040 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5270 1.5270 1.4510 1.4510 CHF Swiss Franc 1.1910 1.1910 1.1320 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5950 1.5950 1.5160 1.5160 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5410 1.4640 1.4640 CHF Swiss Franc 1.1930 1.1930 1.1340 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.6010 1.6010 1.5220 1.5220 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5610 1.4840 1.4840 CHF Swiss Franc 1.1930 1.1930 1.1340 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-12-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.6010 1.6010 1.5220 1.5220 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5610 1.4840 1.4840 CHF Swiss Franc 1.1930 1.1930 1.1340 […]