Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-4-2017

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Τιμή Βάσης Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4310 1.4310 1.4027 1.3600 1.3600 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.9558 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4360 1.4360 1.4069 1.3640 1.3640 CHF Swiss […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-4-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4310 1.4310 1.3600 1.3600 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4360 1.4360 1.3640 1.3640 CHF Swiss Franc 1.0900 1.0900 1.0360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-4-2017

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4310 1.4310 1.3600 1.3600 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4360 1.4360 1.3640 1.3640 CHF Swiss Franc 1.0900 1.0900 1.0360 1.0360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-4-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4310 1.4310 1.3600 1.3600 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4360 1.4360 1.3640 1.3640 CHF Swiss Franc 1.0900 1.0900 1.0360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-4-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4450 1.4450 1.3730 1.3730 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4400 1.4400 1.3690 1.3690 CHF Swiss Franc 1.0900 1.0900 1.0350 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-4-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4420 1.4420 1.3710 1.3710 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4430 1.4430 1.3710 1.3710 CHF Swiss Franc 1.0910 1.0910 1.0370 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-4-2017

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4410 1.4410 1.3690 1.3690 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4390 1.4390 1.3680 1.3680 CHF Swiss Franc 1.0900 1.0900 1.0360 1.0360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-4-2017

    Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4410 1.4410 1.3690 1.3690 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4490 1.4490 1.3770 1.3770 CHF Swiss Franc 1.0910 1.0910 […]