Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5110 1.5110 1.4360 1.4360 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5060 1.5060 1.4310 1.4310 CHF Swiss Franc 1.1090 1.1090 1.0540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5080 1.5080 1.4330 1.4330 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5180 1.5180 1.4420 1.4420 CHF Swiss Franc 1.1080 1.1080 1.0530 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5020 1.5020 1.4270 1.4270 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5110 1.5110 1.4360 1.4360 CHF Swiss Franc 1.1080 1.1080 1.0520 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5000 1.5000 1.4260 1.4260 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5050 1.5050 1.4300 1.4300 CHF Swiss Franc 1.1090 1.1090 1.0540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4980 1.4980 1.4240 1.4240 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.5070 1.4320 1.4320 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1110 1.0550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4980 1.4980 1.4240 1.4240 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.5070 1.4320 1.4320 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1110 1.0550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-6-2017

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4980 1.4980 1.4240 1.4240 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.5070 1.4320 1.4320 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1110 1.0550 1.0550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5020 1.5020 1.4280 1.4280 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5080 1.5080 1.4330 1.4330 CHF Swiss Franc 1.1100 1.1100 1.0540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5030 1.5030 1.4280 1.4280 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5150 1.5150 1.4400 1.4400 CHF Swiss Franc 1.1100 1.1100 1.0540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-6-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5180 1.5180 1.4430 1.4430 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5130 1.5130 1.4380 1.4380 CHF Swiss Franc 1.1070 1.1070 1.0520 […]