Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 30-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5380 1.5380 1.4620 1.4620 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4990 1.4990 1.4240 1.4240 CHF Swiss Franc 1.1690 1.1690 1.1110 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5360 1.5360 1.4600 1.4600 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4980 1.4980 1.4240 1.4240 CHF Swiss Franc 1.1690 1.1690 1.1110 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5320 1.5320 1.4550 1.4550 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4960 1.4960 1.4220 1.4220 CHF Swiss Franc 1.1690 1.1690 1.1100 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5250 1.5250 1.4490 1.4490 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4900 1.4900 1.4160 1.4160 CHF Swiss Franc 1.1690 1.1690 1.1100 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5220 1.5220 1.4460 1.4460 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4930 1.4930 1.4190 1.4190 CHF Swiss Franc 1.1800 1.1800 1.1210 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5320 1.5320 1.4560 1.4560 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4970 1.4970 1.4230 1.4230 CHF Swiss Franc 1.1820 1.1820 1.1240 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5320 1.5320 1.4560 1.4560 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4970 1.4970 1.4230 1.4230 CHF Swiss Franc 1.1820 1.1820 1.1240 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5320 1.5320 1.4560 1.4560 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4970 1.4970 1.4230 1.4230 CHF Swiss Franc 1.1820 1.1820 1.1240 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5400 1.5400 1.4630 1.4630 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5010 1.5010 1.4270 1.4270 CHF Swiss Franc 1.1820 1.1820 1.1230 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-9-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5190 1.5190 1.4440 1.4440 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5000 1.5000 1.4250 1.4250 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1770 1.1180 […]