Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5690 1.5690 1.4910 1.4910 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5640 1.5640 1.4860 1.4860 CHF Swiss Franc 1.1870 1.1870 1.1280 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5690 1.5690 1.4910 1.4910 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5640 1.5640 1.4860 1.4860 CHF Swiss Franc 1.1870 1.1870 1.1280 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5690 1.5690 1.4910 1.4910 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5640 1.5640 1.4860 1.4860 CHF Swiss Franc 1.1870 1.1870 1.1280 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-1-20187

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5750 1.5750 1.4970 1.4970 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5670 1.5670 1.4890 1.4890 CHF Swiss Franc 1.1920 1.1920 1.1320 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5670 1.5670 1.4890 1.4890 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5630 1.4860 1.4860 CHF Swiss Franc 1.1970 1.1970 1.1380 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5680 1.5680 1.4900 1.4900 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5600 1.5600 1.4830 1.4830 CHF Swiss Franc 1.2020 1.2020 1.1420 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5670 1.5670 1.4890 1.4890 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5580 1.5580 1.4810 1.4810 CHF Swiss Franc 1.2000 1.2000 1.1410 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5610 1.5610 1.4840 1.4840 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5560 1.5560 1.4780 1.4780 CHF Swiss Franc 1.2000 1.2000 1.1400 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5610 1.5610 1.4840 1.4840 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5560 1.5560 1.4780 1.4780 CHF Swiss Franc 1.2000 1.2000 1.1400 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-1-2018

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5610 1.5610 1.4840 1.4840 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.5560 1.5560 1.4780 1.4780 CHF Swiss Franc 1.2000 1.2000 1.1400 […]