Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1660 1.1550 1.0970 1.0860 GBP British Pound 0.8840 0.8750 0.8320 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1590 1.1480 1.0910 1.0800 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 1.4570 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1660 1.1550 1.0970 1.0860 GBP British Pound 0.8840 0.8750 0.8310 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1620 1.1510 1.0940 1.0820 CAD Canadian Dollar 1.5620 1.5470 1.4700 1.4550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1730 1.1610 1.1040 1.0920 GBP British Pound 0.8870 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1620 1.1510 1.0930 1.0820 CAD Canadian Dollar 1.5690 1.5530 1.4770 1.4610 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1790 1.1680 1.1100 1.0980 GBP British Pound 0.8970 0.8890 0.8440 0.8360 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4800 1.4650 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1790 1.1680 1.1100 1.0980 GBP British Pound 0.8970 0.8890 0.8440 0.8360 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4800 1.4650 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1790 1.1680 1.1100 1.0980 GBP British Pound 0.8970 0.8890 0.8440 0.8360 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4800 1.4650 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1830 1.1720 1.1130 1.1020 GBP British Pound 0.8930 0.8850 0.8410 0.8320 CHF Swiss Franc 1.1740 1.1630 1.1050 1.0940 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5580 1.4810 1.4660 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 GBP British Pound 0.8860 0.8770 0.8340 0.8250 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1640 1.1060 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5660 1.5510 1.4750 1.4600 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8320 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5650 1.5500 1.4740 1.4580 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8330 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1750 1.1640 1.1060 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]