Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 30-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1770 1.1660 1.1080 1.0970 GBP British Pound 0.9290 0.9200 0.8740 0.8650 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4500 1.4350 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1770 1.1660 1.1080 1.0970 GBP British Pound 0.9290 0.9200 0.8740 0.8650 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4500 1.4350 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1510 1.1400 1.0830 1.0720 CAD Canadian Dollar 1.5480 1.5330 1.4570 1.4420 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 GBP British Pound 0.9290 0.9200 0.8740 0.8650 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5500 1.5350 1.4590 1.4440 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1800 1.1680 1.1100 1.0990 GBP British Pound 0.9250 0.9160 0.8710 0.8620 CHF Swiss Franc 1.1470 1.1360 1.0800 1.0690 CAD Canadian Dollar 1.5560 1.5410 1.4650 1.4500 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1780 1.1670 1.1090 1.0980 GBP British Pound 0.9260 0.9170 0.8710 0.8620 CHF Swiss Franc 1.1500 1.1390 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5540 1.5390 1.4630 1.4480 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0910 GBP British Pound 0.9230 0.9140 0.8690 0.8600 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4510 1.4360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0910 GBP British Pound 0.9230 0.9140 0.8690 0.8600 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4510 1.4360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0910 GBP British Pound 0.9230 0.9140 0.8690 0.8600 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4510 1.4360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1660 1.1550 1.0980 1.0870 GBP British Pound 0.9190 0.9100 0.8650 0.8560 CHF Swiss Franc 1.1550 1.1440 1.0870 1.0760 CAD Canadian Dollar 1.5440 1.5290 1.4530 1.4380 […]