Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13 Σεπτεμβρίου 2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1350 1.1240 1.0680 1.0570 GBP British Pound 0.9210 0.9120 0.8660 0.8580 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1170 1.0610 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.4980 1.4830 1.4100 1.3960 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1430 1.1320 1.0760 1.0650 GBP British Pound 0.9250 0.9160 0.8700 0.8610 CHF Swiss Franc 1.1330 1.1220 1.0660 1.0550 CAD Canadian Dollar 1.5050 1.4900 1.4170 1.4020 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.9260 0.9170 0.8720 0.8630 CHF Swiss Franc 1.1340 1.1230 1.0680 1.0570 CAD Canadian Dollar 1.5060 1.4920 1.4180 1.4040 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.9310 0.9220 0.8760 0.8670 CHF Swiss Franc 1.1290 1.1180 1.0620 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.5030 1.4890 1.4150 1.4010 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1450 1.1340 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1170 1.0620 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.5120 1.4970 1.4230 1.4090 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1450 1.1340 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1170 1.0620 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.5120 1.4970 1.4230 1.4090 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 6-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1410 1.1300 1.0740 1.0630 GBP British Pound 0.9350 0.9260 0.8790 0.8700 CHF Swiss Franc 1.1230 1.1120 1.0570 1.0460 CAD Canadian Dollar 1.5080 1.4940 1.4200 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 5-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1360 1.1250 1.0700 1.0590 GBP British Pound 0.9410 0.9320 0.8860 0.8770 CHF Swiss Franc 1.1210 1.1100 1.0550 1.0440 CAD Canadian Dollar 1.5140 1.5000 1.4260 1.4110 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1330 1.1220 1.0660 1.0550 GBP British Pound 0.9420 0.9330 0.8870 0.8780 CHF Swiss Franc 1.1230 1.1130 1.0570 1.0470 CAD Canadian Dollar 1.5150 1.5000 1.4260 1.4110 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1360 1.1250 1.0690 1.0580 GBP British Pound 0.9400 0.9310 0.8850 0.8760 CHF Swiss Franc 1.1260 1.1150 1.0600 1.0490 CAD Canadian Dollar 1.5150 1.5000 1.4260 1.4110 […]