Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.8930 0.8850 0.8400 0.8320 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1670 1.1090 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5670 1.5520 1.4750 1.4600 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1790 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4710 1.4560 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1790 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4710 1.4560 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1600 1.1490 1.0920 1.0800 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8300 CHF Swiss Franc 1.1810 1.1700 1.1120 1.1000 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1570 1.1450 1.0890 1.0770 GBP British Pound 0.8900 0.8810 0.8370 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1800 1.1680 1.1110 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5600 1.5450 1.4680 1.4530 […]