Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2220 1.2100 1.1500 1.1380 GBP British Pound 0.9350 0.9260 0.8800 0.8710 CHF Swiss Franc 1.1090 1.0980 1.0440 1.0330 CAD Canadian Dollar 1.6110 1.5950 1.5170 1.5010 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2270 1.2150 1.1550 1.1430 GBP British Pound 0.9460 0.9370 0.8900 0.8810 CHF Swiss Franc 1.1100 1.1000 1.0450 1.0340 CAD Canadian Dollar 1.6060 1.5900 1.5120 1.4960 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2270 1.2150 1.1550 1.1430 GBP British Pound 0.9460 0.9370 0.8900 0.8810 CHF Swiss Franc 1.1100 1.1000 1.0450 1.0340 CAD Canadian Dollar 1.6060 1.5900 1.5120 1.4960 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2120 1.2000 1.1410 1.1290 GBP British Pound 0.9380 0.9290 0.8820 0.8730 CHF Swiss Franc 1.1100 1.0990 1.0450 1.0340 CAD Canadian Dollar 1.5990 1.5830 1.5050 1.4890 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2160 1.2040 1.1440 1.1330 GBP British Pound 0.9410 0.9320 0.8860 0.8770 CHF Swiss Franc 1.1100 1.0990 1.0450 1.0340 CAD Canadian Dollar 1.6040 1.5890 1.5100 1.4950 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2170 1.2050 1.1450 1.1330 GBP British Pound 0.9360 0.9270 0.8810 0.8720 CHF Swiss Franc 1.1120 1.1010 1.0460 1.0360 CAD Canadian Dollar 1.5980 1.5820 1.5040 1.4890 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-10-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2150 1.2030 1.1440 1.1320 GBP British Pound 0.9430 0.9340 0.8870 0.8780 CHF Swiss Franc 1.1160 1.1060 1.0510 1.0400 CAD Canadian Dollar 1.6180 1.6030 1.5230 1.5080 […]