Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1430 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.8870 0.8790 0.8350 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1310 1.1200 1.0650 1.0540 CAD Canadian Dollar 1.5120 1.4980 1.4240 1.4090 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0740 1.0630 GBP British Pound 0.8870 0.8780 0.8350 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1290 1.1180 1.0630 1.0520 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4960 1.4220 1.4070 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0740 1.0630 GBP British Pound 0.8870 0.8780 0.8350 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1290 1.1180 1.0630 1.0520 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4960 1.4220 1.4070 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0740 1.0630 GBP British Pound 0.8870 0.8780 0.8350 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1290 1.1180 1.0630 1.0520 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4960 1.4220 1.4070 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-11-2919

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 GBP British Pound 0.8880 0.8800 0.8360 0.8270 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1170 1.0620 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.5110 1.4960 1.4220 1.4080 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 GBP British Pound 0.8880 0.8800 0.8360 0.8270 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1170 1.0620 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.5110 1.4960 1.4220 1.4080 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1410 1.1300 1.0730 1.0620 GBP British Pound 0.8890 0.8800 0.8360 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1300 1.1190 1.0640 1.0530 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4960 1.4220 1.4070 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1430 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.8920 0.8840 0.8400 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1380 1.1270 1.0710 1.0600 CAD Canadian Dollar 1.5080 1.4930 1.4190 1.4050 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1470 1.1360 1.0800 1.0680 GBP British Pound 0.8950 0.8870 0.8420 0.8340 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4950 1.4220 1.4070 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1470 1.1360 1.0800 1.0680 GBP British Pound 0.8950 0.8870 0.8420 0.8340 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4950 1.4220 1.4070 […]