Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-8-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2270 1.2150 1.1550 1.1430 GBP British Pound 0.9330 0.9240 0.8780 0.8690 CHF Swiss Franc 1.1150 1.1040 1.0490 1.0390 CAD Canadian Dollar 1.6460 1.6300 1.5500 1.5340 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-8-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2310 1.2190 1.1590 1.1470 GBP British Pound 0.9380 0.9290 0.8830 0.8740 CHF Swiss Franc 1.1160 1.1050 1.0510 1.0400 CAD Canadian Dollar 1.6530 1.6370 1.5570 1.5410 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 1-8-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2310 1.2190 1.1590 1.1470 GBP British Pound 0.9380 0.9290 0.8830 0.8740 CHF Swiss Franc 1.1160 1.1050 1.0510 1.0400 CAD Canadian Dollar 1.6530 1.6370 1.5570 1.5410 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 31-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  USD U.S. Dollar 1.2310 1.2190 1.1590 1.1470  GBP British Pound 0.9380 0.9290 0.8830 0.8740  CHF Swiss Franc 1.1160 1.1050 1.0510 1.0400  CAD Canadian Dollar 1.6530 1.6370 1.5570 1.5410 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 30-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2180 1.2060 1.1470 1.1350 GBP British Pound 0.9400 0.9310 0.8840 0.8750 CHF Swiss Franc 1.1150 1.1040 1.0490 1.0380 CAD Canadian Dollar 1.6270 1.6110 1.5320 1.5160 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2130 1.2010 1.1420 1.1300 GBP British Pound 0.9420 0.9330 0.8860 0.8770 CHF Swiss Franc 1.1140 1.1030 1.0480 1.0380 CAD Canadian Dollar 1.6250 1.6090 1.5300 1.5140 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2150 1.2030 1.1430 1.1310 GBP British Pound 0.9460 0.9370 0.8900 0.8810 CHF Swiss Franc 1.1190 1.1090 1.0530 1.0430 CAD Canadian Dollar 1.6280 1.6130 1.5330 1.5170 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2110 1.1990 1.1400 1.1280 GBP British Pound 0.9440 0.9350 0.8890 0.8800 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1000 1.0460 1.0350 CAD Canadian Dollar 1.6210 1.6060 1.5260 1.5110 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2010 1.1890 1.1300 1.1180 GBP British Pound 0.9440 0.9350 0.8890 0.8800 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1000 1.0460 1.0350 CAD Canadian Dollar 1.6110 1.5950 1.5170 1.5010 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2010 1.1890 1.1300 1.1180 GBP British Pound 0.9440 0.9350 0.8890 0.8800 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1000 1.0460 1.0350 CAD Canadian Dollar 1.6110 1.5950 1.5170 1.5010 […]