Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1460 1.1350 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.9340 0.9250 0.8780 0.8690 CHF Swiss Franc 1.1010 1.0900 1.0360 1.0260 CAD Canadian Dollar 1.6010 1.5860 1.5070 1.4920 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1460 1.1350 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.9340 0.9250 0.8780 0.8690 CHF Swiss Franc 1.1010 1.0900 1.0360 1.0260 CAD Canadian Dollar 1.6010 1.5860 1.5070 1.4920 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1230 1.1120 1.0570 1.0460 GBP British Pound 0.9540 0.9450 0.8970 0.8880 CHF Swiss Franc 1.0950 1.0840 1.0300 1.0200 CAD Canadian Dollar 1.6270 1.6110 1.5320 1.5160 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1230 1.1120 1.0570 1.0460 GBP British Pound 0.9540 0.9450 0.8970 0.8880 CHF Swiss Franc 1.0950 1.0840 1.0300 1.0200 CAD Canadian Dollar 1.6270 1.6110 1.5320 1.5160 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1140 1.1030 1.0480 1.0370 GBP British Pound 0.9520 0.9430 0.8960 0.8870 CHF Swiss Franc 1.0920 1.0810 1.0280 1.0170 CAD Canadian Dollar 1.6050 1.5890 1.5110 1.4950 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1140 1.1030 1.0480 1.0370 GBP British Pound 0.9520 0.9430 0.8960 0.8870 CHF Swiss Franc 1.0920 1.0810 1.0280 1.0170 CAD Canadian Dollar 1.6050 1.5890 1.5110 1.4950 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1120 1.1020 1.0470 1.0360 GBP British Pound 0.9550 0.9460 0.8990 0.8900 CHF Swiss Franc 1.0910 1.0800 1.0270 1.0160 CAD Canadian Dollar 1.6000 1.5850 1.5060 1.4910 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1120 1.1020 1.0470 1.0360 GBP British Pound 0.9550 0.9460 0.8990 0.8900 CHF Swiss Franc 1.0910 1.0800 1.0270 1.0160 CAD Canadian Dollar 1.6000 1.5850 1.5060 1.4910 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1120 1.1020 1.0470 1.0360 GBP British Pound 0.9550 0.9460 0.8990 0.8900 CHF Swiss Franc 1.0910 1.0800 1.0270 1.0160 CAD Canadian Dollar 1.6000 1.5850 1.5060 1.4910 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-3-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1410 1.1300 1.0740 1.0630 GBP British Pound 0.9440 0.9350 0.8890 0.8790 CHF Swiss Franc 1.0940 1.0830 1.0290 1.0190 CAD Canadian Dollar 1.6440 1.6280 1.5470 1.5310 […]