Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1360 1.1250 1.0700 1.0590 GBP British Pound 0.9200 0.8985 0.8660 0.8570 CHF Swiss Franc 1.0980 1.0870 1.0330 1.0220 CAD Canadian Dollar 1.5720 1.5272 1.4800 1.4650 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1300 1.1190 1.0630 1.0520 GBP British Pound 0.9270 0.8985 0.8720 0.8630 CHF Swiss Franc 1.0970 1.0870 1.0330 1.0220 CAD Canadian Dollar 1.5800 1.5272 1.4870 1.4720 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1290 1.1180 1.0630 1.0520 GBP British Pound 0.9270 0.8985 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.0970 1.0860 1.0320 1.0220 CAD Canadian Dollar 1.5810 1.5272 1.4890 1.4730 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1310 1.1200 1.0640 1.0530 GBP British Pound 0.9260 0.8985 0.8720 0.8630 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0900 1.0360 1.0250 CAD Canadian Dollar 1.5850 1.5272 1.4920 1.4770 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1310 1.1200 1.0640 1.0530 GBP British Pound 0.9260 0.8985 0.8720 0.8630 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0900 1.0360 1.0250 CAD Canadian Dollar 1.5850 1.5272 1.4920 1.4770 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1340 1.1230 1.0670 1.0560 GBP British Pound 0.9240 0.9150 0.8700 0.8610 CHF Swiss Franc 1.0990 1.0880 1.0340 1.0230 CAD Canadian Dollar 1.5790 1.5640 1.4860 1.4710 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-5-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1180 1.1070 1.0520 1.0420 GBP British Pound 0.9260 0.9170 0.8710 0.8620 CHF Swiss Franc 1.0890 1.0780 1.0250 1.0140  CAD Canadian Dollar 1.5770 1.5620 1.4850 1.4690 […]