Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1480 1.1370 1.0800 1.0690 GBP British Pound 0.8830 0.8750 0.8310 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1120 1.1010 1.0460 1.0360 CAD Canadian Dollar 1.5000 1.4850 1.4120 1.3970 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1500 1.1390 1.0830 1.0710 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8330 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1120 1.1010 1.0460 1.0360 CAD Canadian Dollar 1.5010 1.4870 1.4130 1.3990 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1520 1.1410 1.0840 1.0730 GBP British Pound 0.8880 0.8800 0.8360 0.8270 CHF Swiss Franc 1.1190 1.1090 1.0540 1.0430 CAD Canadian Dollar 1.5030 1.4880 1.4150 1.4000 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1520 1.1410 1.0850 1.0730 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8320 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1210 1.1100 1.0550 1.0440 CAD Canadian Dollar 1.5010 1.4870 1.4130 1.3990 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1500 1.1390 1.0830 1.0720 GBP British Pound 0.8790 0.8710 0.8270 0.8190 CHF Swiss Franc 1.1190 1.1080 1.0530 1.0420 CAD Canadian Dollar 1.5020 1.4870 1.4140 1.3990 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1510 1.1400 1.0830 1.0720 GBP British Pound 0.8790 0.8700 0.8270 0.8180 CHF Swiss Franc 1.1210 1.1100 1.0550 1.0440 CAD Canadian Dollar 1.4980 1.4840 1.4100 1.3960 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1570 1.1460 1.0890 1.0780 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1230 1.1130 1.0570 1.0470 CAD Canadian Dollar 1.5030 1.4890 1.4150 1.4010 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-1-2020

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1540 1.1430 1.0860 1.0750 GBP British Pound 0.8810 0.8730 0.8290 0.8210 CHF Swiss Franc 1.1220 1.1120 1.0560 1.0460 CAD Canadian Dollar 1.4980 1.4840 1.4100 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0950 1.0840 GBP British Pound 0.8780 0.8700 0.8260 0.8180 CHF Swiss Franc 1.1240 1.1130 1.0580 1.0470 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.4920 1.4190 1.4040 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-1-2020

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0950 1.0840 GBP British Pound 0.8780 0.8700 0.8260 0.8180 CHF Swiss Franc 1.1240 1.1130 1.0580 1.0470 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.4920 1.4190 […]