Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1750 1.1630 1.1060 1.0940 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8320 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5650 1.5500 1.4740 1.4580 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8330 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1750 1.1640 1.1060 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8330 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1750 1.1640 1.1060 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 GBP British Pound 0.8850 0.8760 0.8330 0.8240 CHF Swiss Franc 1.1750 1.1640 1.1060 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1700 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8830 0.8750 0.8310 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5620 1.5470 1.4700 1.4550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1700 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8890 0.8810 0.8370 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5620 1.5470 1.4700 1.4550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1620 1.1510 1.0940 1.0820 GBP British Pound 0.8900 0.8810 0.8370 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1730 1.1610 1.1040 1.0920 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 1.4570 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]