Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1570 1.1460 1.0890 1.0780 GBP British Pound 0.9060 0.8970 0.8520 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1670 1.1560 1.0980 1.0870 CAD Canadian Dollar 1.5570 1.5420 1.4660 1.4510 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1570 1.1460 1.0890 1.0780 GBP British Pound 0.9060 0.8970 0.8520 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1670 1.1560 1.0980 1.0870 CAD Canadian Dollar 1.5570 1.5420 1.4660 1.4510 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1570 1.1460 1.0890 1.0780 GBP British Pound 0.9060 0.8970 0.8520 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1670 1.1560 1.0980 1.0870 CAD Canadian Dollar 1.5570 1.5420 1.4660 1.4510 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1600 1.1490 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.9060 0.8970 0.8520 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1590 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5570 1.5420 1.4660 1.4510 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.9040 0.8950 0.8510 0.8420 CHF Swiss Franc 1.1680 1.1560 1.0990 1.0880 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1640 1.1530 1.0960 1.0850 GBP British Pound 0.8980 0.8900 0.8450 0.8370 CHF Swiss Franc 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 CAD Canadian Dollar 1.5650 1.5500 1.4730 1.4580 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1640 1.1530 1.0960 1.0850 GBP British Pound 0.8940 0.8860 0.8410 0.8330 CHF Swiss Franc 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 CAD Canadian Dollar 1.5650 1.5500 1.4730 1.4580 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.8930 0.8850 0.8400 0.8320 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1670 1.1090 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5670 1.5520 1.4750 1.4600 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1790 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4710 1.4560 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1790 1.1680 1.1100 1.0990 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4710 1.4560 […]