Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2160 1.2040 1.1440 1.1320 GBP British Pound 0.8850 0.8770 0.8330 0.8250 CHF Swiss Franc 1.1220 1.1110 1.0560 1.0450 CAD Canadian Dollar 1.5370 1.5230 1.4470 1.4330 AUD Australian Dollar 1.6680 1.6520 1.5700 1.5540 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.500 10.400 9.8800 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2120 1.2010 1.1410 1.1300 GBP British Pound 0.8910 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1200 1.1100 1.0540 1.0440 CAD Canadian Dollar 1.5470 1.5320 1.4560 1.4410 AUD Australian Dollar 1.6750 1.6590 1.5770 1.5610 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.540 10.440 9.9200 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2150 1.2040 1.1440 1.1320 GBP British Pound 0.8890 0.8810 0.8370 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1230 1.1120 1.0570 1.0460 CAD Canadian Dollar 1.5520 1.5370 1.4620 1.4470 AUD Australian Dollar 1.6770 1.6610 1.5790 1.5630 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.540 10.440 9.9200 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2130 1.2010 1.1410 1.1300 GBP British Pound 0.8880 0.8790 0.8350 0.8270 CHF Swiss Franc 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 CAD Canadian Dollar 1.5510 1.5360 1.4600 1.4450 AUD Australian Dollar 1.6700 1.6540 1.5730 1.5560 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.530 10.430 9.9100 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2130 1.2010 1.1420 1.1300 GBP British Pound 0.8840 0.8750 0.8320 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1320 1.1210 1.0650 1.0540 CAD Canadian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 1.4470 AUD Australian Dollar 1.6770 1.6610 1.5790 1.5630 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.560 10.460 9.9400 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2180 1.2060 1.1460 1.1350 GBP British Pound 0.8830 0.8750 0.8310 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 CAD Canadian Dollar 1.5390 1.5240 1.4490 1.4340 AUD Australian Dollar 1.6640 1.6480 1.5670 1.5510 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.510 10.410 9.8900 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2180 1.2060 1.1460 1.1350 GBP British Pound 0.8830 0.8750 0.8310 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 CAD Canadian Dollar 1.5390 1.5240 1.4490 1.4340 AUD Australian Dollar 1.6640 1.6480 1.5670 1.5510 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.510 10.410 9.8900 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2180 1.2060 1.1460 1.1350 GBP British Pound 0.8830 0.8750 0.8310 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 CAD Canadian Dollar 1.5390 1.5240 1.4490 1.4340 AUD Australian Dollar 1.6640 1.6480 1.5670 1.5510 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.510 10.410 9.8900 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2240 1.2120 1.1520 1.1410 GBP British Pound 0.8860 0.8770 0.8330 0.8250 CHF Swiss Franc 1.1230 1.1120 1.0570 1.0460 CAD Canadian Dollar 1.5450 1.5300 1.4550 1.4400 AUD Australian Dollar 1.6720 1.6560 1.5740 1.5580 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.500 10.390 9.8800 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-9-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2230 1.2110 1.1510 1.1400 GBP British Pound 0.8830 0.8740 0.8310 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1250 1.1140 1.0590 1.0480 CAD Canadian Dollar 1.5480 1.5330 1.4570 1.4420 AUD Australian Dollar 1.6680 1.6520 1.5710 1.5550 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.510 10.400 9.8900 […]

Περισσότερα