Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1660 1.1550 1.0980 1.0870 GBP British Pound 0.9300 0.9210 0.8760 0.8670 CHF Swiss Franc 1.1460 1.1350 1.0780 1.0670 CAD Canadian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0930 1.0820 GBP British Pound 0.9360 0.9260 0.8800 0.8710 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5170 1.5030 1.4280 1.4140 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1620 1.1510 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.9350 0.9260 0.8800 0.8710 CHF Swiss Franc 1.1470 1.1360 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5160 1.5010 1.4270 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1670 1.1560 1.0980 1.0870 GBP British Pound 0.9310 0.9220 0.8760 0.8670 CHF Swiss Franc 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 CAD Canadian Dollar 1.5200 1.5060 1.4310 1.4170 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1650 1.1540 1.0970 1.0850 GBP British Pound 0.9300 0.9210 0.8750 0.8660 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5190 1.5040 1.4300 1.4150 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1680 1.1570 1.1000 1.0890 GBP British Pound 0.9300 0.9210 0.8750 0.8660 CHF Swiss Franc 1.1550 1.1430 1.0870 1.0750 CAD Canadian Dollar 1.5200 1.5060 1.4310 1.4170 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1680 1.1570 1.1000 1.0890 GBP British Pound 0.9300 0.9210 0.8750 0.8660 CHF Swiss Franc 1.1550 1.1430 1.0870 1.0750 CAD Canadian Dollar 1.5200 1.5060 1.4310 1.4170 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1670 1.1560 1.0980 1.0870 GBP British Pound 0.9310 0.9220 0.8760 0.8670 CHF Swiss Franc 1.1530 1.1420 1.0850 1.0740 CAD Canadian Dollar 1.5230 1.5090 1.4340 1.4190 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1600 1.1490 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.9320 0.9230 0.8770 0.8680 CHF Swiss Franc 1.1530 1.1420 1.0850 1.0740 CAD Canadian Dollar 1.5230 1.5080 1.4330 1.4190 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0930 1.0820 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1520 1.1410 1.0840 1.0730 CAD Canadian Dollar 1.5220 1.5070 1.4320 1.4180 […]