Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-2-2020

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1180 1.1080 1.0530 1.0420 GBP British Pound 0.8650 0.8560 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0990 1.0880 1.0340 1.0230 CAD Canadian Dollar 1.4830 1.4680 1.3960 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1300 1.1190 1.0630 1.0520 GBP British Pound 0.8760 0.8680 0.8250 0.8160 CHF Swiss Franc 1.1050 1.0940 1.0400 1.0290 CAD Canadian Dollar 1.5020 1.4880 1.4140 1.4000 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 GBP British Pound 0.8790 0.8700 0.8270 0.8180 CHF Swiss Franc 1.1100 1.0990 1.0440 1.0330 CAD Canadian Dollar 1.5130 1.4980 1.4240 1.4090 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 5-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1440 1.1330 1.0770 1.0660 GBP British Pound 0.8790 0.8710 0.8270 0.8190 CHF Swiss Franc 1.1080 1.0970 1.0430 1.0320 CAD Canadian Dollar 1.5190 1.5040 1.4300 1.4150 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1460 1.1350 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.8780 0.8690 0.8260 0.8180 CHF Swiss Franc 1.1050 1.0940 1.0400 1.0290 CAD Canadian Dollar 1.5160 1.5020 1.4280 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.8720 0.8630 0.8200 0.8120 CHF Swiss Franc 1.1070 1.0960 1.0420 1.0310 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.8720 0.8630 0.8200 0.8120 CHF Swiss Franc 1.1070 1.0960 1.0420 1.0310 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 1-2-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.8720 0.8630 0.8200 0.8120 CHF Swiss Franc 1.1070 1.0960 1.0420 1.0310 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 31-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.8720 0.8630 0.8200 0.8120 CHF Swiss Franc 1.1070 1.0960 1.0420 1.0310 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 30-1-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 GBP British Pound 0.8760 0.8670 0.8240 0.8160 CHF Swiss Franc 1.1110 1.1000 1.0460 1.0350 CAD Canadian Dollar 1.5010 1.4860 1.4130 1.3980 […]