Νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου

Ο κ. Τάσος Παπαδουράκης εκλέχτηκε νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 5/3 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διαβάστε περισσότερα

Νέες Φυτεύσεις Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου

Για το έτος 2017 θα χορηγηθούν Άδειες Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου, σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου Διαβάστε περισσότερα