Επιχορήγηση όχι δανεισμός

Στις 17 Ιουλίου 2020 συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με προτάσεις μαζί και με άλλες χώρες της Ευρώπης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Οι τρεις άξονες είναι να διατηρηθεί το ύψος της επιχορήγησης, να […]

Συμφωνία ΕΚΤ -Λαϊκής Τράπεζας Κίνας

Παρατείνουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBC) για άλλα τρία χρόνια, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2022, τη διμερή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων υπό αμετάβλητες συνθήκες. Η ΕΚΤ και η PBC […]

Κατάλογος υποψήφιων Ευρωπαϊκών Επιτρόπων

Τον κατάλογο των προσώπων που προτείνει να διορισθούν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θητεία έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, κατήρτισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει […]

Ολοκλήρωση προγράμματος στήριξης Ελλάδας

Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από τότε που η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το τριετές πρόγραμμα αποτέλεσε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων και βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών […]

Νέο Ειδικός Εντεταλμένος ΕΕ Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Νέο ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Sattler θα αναλάβει επίσης καθήκοντα αρχηγού της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σεράγεβο. Αντικαθιστά τον Lars-Gunnar Wigemark, ο οποίος είχε διοριστεί […]

Αμετάβλητα επιτόκια ΕΚΤ

Αμετάβλητα υα παραμείνουν στο 0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια […]

Ευρωπαϊκός μηχανισμός καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών

Λειτουργεί ο μηχανισμός καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) αποτελεί τον κόμβο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιηθεί από πληγείσα χώρα, […]

Νέα προεδρία επιτροπών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα προεδρεία των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοοινοβουλίου (πρόεδρος και μέχρι τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων) εκλέχθηκαν για θητείες δυόμιση ετών. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συνομιλίων με […]

Διορισμός δικαστών Δικαστηρίου ΕΕ

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα τρεις δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Nils Wahl (Σουηδία) διορίστηκε δικαστής του Δικαστηρίου για την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2019 έως τις […]

Μέτρα έκτακτης ανάγκης ΕΕ

Μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στόχος των μέτρων είναι να μετριαστεί ο αντίκτυπος ενός […]