Νέα προεδρία επιτροπών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα προεδρεία των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοοινοβουλίου (πρόεδρος και μέχρι τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων) εκλέχθηκαν για θητείες δυόμιση ετών. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συνομιλίων με […]

Διορισμός δικαστών Δικαστηρίου ΕΕ

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα τρεις δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Nils Wahl (Σουηδία) διορίστηκε δικαστής του Δικαστηρίου για την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2019 έως τις […]

Μέτρα έκτακτης ανάγκης ΕΕ

Μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στόχος των μέτρων είναι να μετριαστεί ο αντίκτυπος ενός […]

Παράταση οικονομικών κυρώσεων κατά Ρωσίας

Στις 27 Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις έναντι συγκεκριμένων τομέων της ρωσικής οικονομίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια της ενημέρωσης από την Καγκελάριο κα […]

Εκλογή νέων ηγετών ΕΕ

Εξέλεξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Charles Michel ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2022. Η εντολή των δυόμισι […]

Τελικά αποτελέσματα ευρωεκλογών 2019

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 στην Ελλάδα από το υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019. Συγκεκριμένα: Ενσωμάτωση: 100,00 % Εγγεγραμμένο:10.074.359 Έγκυρα: 95,54% – 5.655.805 Άκυρα: 2,93% – 173.746 […]

Διακήρυξη Σίμπιου

Τις 10 δεσμεύσεις ανέφεραν στη Διακήρυξη οι 27 Ευρωπαίοι Ηγέτες εν όψει των Ευρωεκλογών. Συγκεκριμένα στην Διακήρυξη αναφέρεται: Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρωθήκαμε στο Σίμπιου για να συζητήσουμε και να στρέψουμε το βλέμμα […]

Ευρωπαϊκές κυρώσεις ψηφιακού τρομοκρατικού υλικού

Οι διαδικτυακές εταιρείες θα πρέπει να αφαιρούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την τρομοκρατία εντός μίας ώρας από τη σχετική εντολή από τις αρχές σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα με 308 ψήφους υπέρ, 204 […]

Μόνιμο ευρωπαϊκό σώμα Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής

Νέο μόνιμο σώμα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θα παρέχει στήριξη τα κράτη μέλη για τη φύλαξη των συνόρων, τις επιστροφές και τη μάχη εναντίον του διασυνοριακού εγκλήματος, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την φύλαξη των […]