Επιχορήγηση όχι δανεισμός

Στις 17 Ιουλίου 2020 συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με προτάσεις μαζί και με άλλες χώρες της Ευρώπης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Οι τρεις άξονες είναι να διατηρηθεί το ύψος της επιχορήγησης, να επιχορήγηση και όχι δανεισμός και όχι πρόσθετες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση. Τα παραπάνω τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας […]

Περισσότερα

Συμφωνία ΕΚΤ -Λαϊκής Τράπεζας Κίνας

Παρατείνουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBC) για άλλα τρία χρόνια, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2022, τη διμερή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων υπό αμετάβλητες συνθήκες. Η ΕΚΤ και η PBC καθιέρωσαν την πρώτη τριετή διμερή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων στις 8 Οκτωβρίου 2013 με ανώτατο μέγεθος 350 δισ. Ευρώ σε κινεζικό […]

Περισσότερα

Κατάλογος υποψήφιων Ευρωπαϊκών Επιτρόπων

Τον κατάλογο των προσώπων που προτείνει να διορισθούν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θητεία έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, κατήρτισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι ο κατάλογος καταρτίζεται από το Συμβούλιο σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Ειδικότερα, η εκλεγείσα Πρόεδρος […]

Περισσότερα

Ολοκλήρωση προγράμματος στήριξης Ελλάδας

Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από τότε που η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το τριετές πρόγραμμα αποτέλεσε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων και βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προβλημάτων που συνέβαλαν στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την αδυναμία πρόσβασης της στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνολικά, οι […]

Περισσότερα

Νέο Ειδικός Εντεταλμένος ΕΕ Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Νέο ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, διόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Sattler θα αναλάβει επίσης καθήκοντα αρχηγού της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σεράγεβο. Αντικαθιστά τον Lars-Gunnar Wigemark, ο οποίος είχε διοριστεί το 2015. Ο κ. Sattler αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και διορίζεται αρχικά για θητεία δύο ετών. Η εντολή […]

Περισσότερα

Αμετάβλητα επιτόκια ΕΚΤ

Αμετάβλητα υα παραμείνουν στο 0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα τους τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 και, εν πάση […]

Περισσότερα

Ευρωπαϊκός μηχανισμός καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών

Λειτουργεί ο μηχανισμός καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) αποτελεί τον κόμβο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιηθεί από πληγείσα χώρα, το ΚΣΑΕΑ συντονίζει τη συνδρομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της παρεχόμενης βοήθειας. Με αυτόν […]

Περισσότερα

Νέα προεδρία επιτροπών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα προεδρεία των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοοινοβουλίου (πρόεδρος και μέχρι τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων) εκλέχθηκαν για θητείες δυόμιση ετών. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συνομιλίων με τους υπουργούς της ΕΕ, υιοθετούν εκθέσεις, διοργανώνουν ακροάσεις και ελέγχουν το έργο των άλλων οργάνων και θεσμών της ΕΕ. Περισσότερες […]

Περισσότερα

Διορισμός δικαστών Δικαστηρίου ΕΕ

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα τρεις δικαστές στο escort beylikdüzü Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Nils Wahl (Σουηδία) διορίστηκε δικαστής του Δικαστηρίου για την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2019 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024. Θα αντικαταστήσει τον κ. Carl Gustav Fernlund, μετά την παραίτησή του, από την 7η Οκτωβρίου […]

Περισσότερα

Μέτρα έκτακτης ανάγκης ΕΕ

Μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στόχος των μέτρων είναι να μετριαστεί ο αντίκτυπος ενός σεναρίου χωρίς συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός ευρέος φάσματος τομέων, όπως η έρευνα και η γεωργία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε […]

Περισσότερα