Διακήρυξη Σίμπιου

Τις 10 δεσμεύσεις ανέφεραν στη Διακήρυξη οι 27 Ευρωπαίοι Ηγέτες εν όψει των Ευρωεκλογών. Συγκεκριμένα στην Διακήρυξη αναφέρεται: Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρωθήκαμε στο Σίμπιου για να συζητήσουμε και να στρέψουμε το βλέμμα […]

Ευρωπαϊκές κυρώσεις ψηφιακού τρομοκρατικού υλικού

Οι διαδικτυακές εταιρείες θα πρέπει να αφαιρούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την τρομοκρατία εντός μίας ώρας από τη σχετική εντολή από τις αρχές σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα με 308 ψήφους υπέρ, 204 […]

Μόνιμο ευρωπαϊκό σώμα Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής

Νέο μόνιμο σώμα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θα παρέχει στήριξη τα κράτη μέλη για τη φύλαξη των συνόρων, τις επιστροφές και τη μάχη εναντίον του διασυνοριακού εγκλήματος, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την φύλαξη των […]

Κατάργηση δασμών βιομηχανικών προϊόντων ΗΠΑ

Τις εντολές που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  σχετικά με δύο συμφωνίες: •        μία εμπορική συμφωνία που περιορίζεται στην κατάργηση των δασμών μόνο στα βιομηχανικά […]

Αμετάβλητα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά δάνεια

Τα πιστωτικά πρότυπα – δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές των τραπεζών ή τα κριτήρια έγκρισης δανείων – για δάνεια προς επιχειρήσεις παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα (με καθαρό ποσοστό -1%) κατά το πρώτο τρίμηνο του […]

Αμετάβλητα επιτόκια ΕΚΤ

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους […]

Μεσοπρόθεσμοί οικονομικοί κίνδυνοι

Εγκρίθηκε από την Ευρωομάδα ο προϋπολογισμός για το 2019, ο οποίος προβλέπεται να εξασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ και την ολοκλήρωση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συναλλαγών […]

Ευρωπαϊκά έργα υποδομής

Στο επενδυτικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Τα έργα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων: την […]

Αύξηση χρηματοδότησης Erasmus+

Τριπλασιασμό χρηματοδότησης για το προσεχές πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις, ενώ οι επιχορηγήσεις θα είναι πιο στοχευμένες, ψήφισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όσον αφορά την επόμενη γενιά του προγράμματος Erasmus+, ένας […]

Ασφάλεια λειτουργίας σιδηροδρόμων ΕΕ

Η ΕΕ διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ (Γαλλία – Ιρλανδία) και του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Συγκεκριμέενα το Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό […]