Ενισχύσεις στους Δήμους Κισσάμου-Μάνδρας – Ειδυλλίας

Επιχορηγήσεις ύψους 599.568,28 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με Διαβάστε περισσότερα