Πρόγραμμα προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για ΜμΕ

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης ενίσχυσης σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Διαβάστε περισσότερα