Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύει και προβάλει τα έργα και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο νησί με τη συγχρηματοδότηση της Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στον Πολιτισμό

Ιστορικά μνημεία, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και άλλα αντιπροσωπευτικά έργα πολιτισμού, που υλοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2007 Διαβάστε περισσότερα