Παρατηρητήριο φόρουμ ΕΕ για τεχνολογία blockchain

Εγκαινιάστηκε το παρατηρητήριο – φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπήθηκε Διαβάστε περισσότερα