Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5000 1.5000 1.4250 1.4250 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4960 1.4960 1.4220 1.4220 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1280 1.0710 1.0710 CNY Chinese Renminbi 8.2735 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 21-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5020 1.5020 1.4270 1.4270 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4940 1.4940 1.4200 1.4200 CHF Swiss Franc 1.1260 1.1260 1.0700 1.0700 CNY Chinese Renminbi 8.1645 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4830 1.4830 1.4090 1.4090 GN BBulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4840 1.4840 1.4100 1.4100 CHF Swiss Franc 1.1220 1.1220 1.0660 1.0660 CNY Chinese Renminbi 8.1780 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 19-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4860 1.4860 1.4120 1.4120 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4840 1.4840 1.4110 1.4110 CHF Swiss Franc 1.1250 1.1250 1.0690 1.0690 CNY Chinese Renminbi 8.1900 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 18-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4890 1.4890 1.4150 1.4150 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4880 1.4880 1.4140 1.4140 CHF Swiss Franc 1.1290 1.1290 1.0730 1.0730 CNY Chinese Renminbi 8.1470 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 17-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.4960 1.4960 1.4220 1.4220 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4820 1.4820 1.4080 1.4080 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1280 1.0710 1.0710 CNY Chinese Renminbi 8.1285 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5010 1.5010 1.4260 1.4260 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4820 1.4820 1.4080 1.4080 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1280 1.0710 1.0710 CNY Chinese Renminbi 8.1285 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 15-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5010 1.5010 1.4260 1.4260 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4820 1.4820 1.4080 1.4080 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1280 1.0710 1.0710 CNY Chinese Renminbi 8.1285 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5070 1.5070 1.4320 1.4320 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4820 1.4820 1.4080 1.4080 CHF Swiss Franc 1.1240 1.1240 1.0680 1.0680 CNY Chinese Renminbi 8.1315 Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-7-2017

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ AUD Australian Dollar 1.5160 1.5160 1.4410 1.4410 BGN Bulgarian Lev 2.0350 2.0350 1.8770 1.8770 CAD Canadian Dollar 1.4880 1.4880 1.4140 1.4140 CHF Swiss Franc 1.1250 1.1250 1.0690 1.0690 CNY Chinese Renminbi 8.1600 Διαβάστε περισσότερα