Αδειδότηση ραδιοφωνικών-τηλεοπτικών υπηρεσιών

Κατατέθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2017 στη Βουλή και αφορά α) Ρύθμιση θεμάτων εκλογής και θητείας των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων Διαβάστε περισσότερα