Απαλλαγή ποινής λόγω ψυχικής-διανοητικής διαταραχής

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα Θεραπείας ατόμων Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Επιστημονικού Προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Διαβάστε περισσότερα