Κέντρο Διαχείρισης Υδάτων Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στην επικύρωση της λειτουργίας του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Κέντρου UNESCO Κατηγορίας ΙΙ προέβη Διαβάστε περισσότερα